2 Haziran 2013 Pazar

Assitej Kamuoyu AçıklamalarıAssitej Türkiye Merkezi yönetim kurulu kararıyla tiyatro dünyasındaki gelişmelere ve kendisini ilgilendiren konulara dair açıklamalarda bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki açıklamaları aşağıdan okuyabilirsiniz.Assitej'in İBBŞT'de Yaşananlara Dair Açıklaması

Sanat Sistem Karşıtıdır!
Sanat muhaliftir; görünenin ardında olanı, görülmesi istenmeyeni aydınlatır. Siyasidir ama ideolojik değildir. Hele hele resmi ideoloji ile başı hiç hoş değildir. Sesini duyuramayanı duyulur kılmaya çalışır; zaten bas bas bağırma olanağı olanı değil. Yani iktidarlarla başı hoş değildir ya da olmamalıdır.

Sanatın hassas antenleriyle algılayabildiği derinlerdeki hakikati gün ışığına çıkarabilmesinin yollarından biri de sosyal devlet anlayışı içinde, halkın sanatla karşılaşma hakkını da savunmak ve desteklemekle yükümlü olan kurum ve kuruluşların verdikleri destektir. Ancak bu destek, kurumun değil sanatçının sesini duyuran antenlerin yükselticisi olmalıdır. Özellikle yerel yönetimler, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, bölgelerindeki halka vermeleri gereken hizmetin bir gereği olarak gerçekleştirirler bu desteği. Söz konusu destek sanatın sesinin kısılmaması için bağımsız, özerk yapılanmalar içinde gerçekleşir. Sanatçılar yapar sanatı, yönetimler onların üretimlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için ortam sağlar.

100 yıla yakındır bu anlayışın, eleştirilecek yanları olsa da, geçerli olduğu, bu nedenle de sınırları İstanbul’u çoktan aşmış, ulusal ve uluslararası çapta sanatsal çalışmalar gerçekleştirmiş İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI’nda özellikle sanatçıların sözlerinin ve kararlarının etkili olduğu dönemlerde önemli başarılara imza atıldığı bilinmektedir. Başarıdan kasıt, içinde yaşadığıtoplumla, onun acıları ve sevinçleriyle bağı kopmamış bir sanat anlayışının evrensel ölçütlerle yaşama geçirilmesidir. Muhalif olan tavrın hayata geçirilebildiği dönemlerdir bunlar. Sanatın her şeye rağmen doğru bildiğini söyleme tavrına sımsıkı tutunabildiği dönemler. Bu tavrıyla Dünyanın hiçbir yerinde devletin ya da iktidarın ağzıyla konuşan ya da halk yardakçılığı yapan ve aynı zamanda yenilikçi ve yaratıcı olabilen bir sanat olmamıştır. Sıkıcı ve gericidir buna boyun eğen. 

Şimdi İBBŞT’de yaşananlar sanatın, özellikle de tiyatronun korkulan gücünden, onu raptı zapt altına alarak kurtulma çabalarıdır. Bu çabalar sadece bunca yılın emeğine ve topluma yazık eder. Ne sanata ne de iktidara yarar. Bir sanat kurumu yerini idari bir yapılanmaya bırakır ve yok olur. Yok etmek en kolay, en korkak ve en beyhude yoldur mücadelede.

UluslararasıÇocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi olarak, ülkemizde tiyatro sanatının önemli kilometre taşlarından biri olan; bünyesinde ilk çocuk tiyatrosu birimini kurarak hem devlet tiyatrolarına hem de özel tiyatrolara bu anlamda da örnek teşkil etmiş bu kurumda sanatın ve sanatçının sesinin kısılmaması gerektiğinin altını çizmek isteriz.

Sanatı sanatçılara bırakmak ve sanatçıların özyönetim hakkını savunmak o kadar zor olmamalı. Ne de tiyatrodan korkmamak.

Mimesis Dergisi'ne Yönelik Yasaklama Konusunda Assitej Açıklaması

ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi Yönetim Kurulu olarak, Elazığ İl Halk Kütüphanesi tarafından öğrenci velilerinin şikâyetleri “kanıt” gösterilerek, Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi’nin 19.sayısının “müstehcen” olduğu gerekçesiyle iade edilmesini şiddetle kınıyoruz. Bu konudaki ayrıntılı haberler için http://mimesis-dergi.org/konu/1-haber/mimesis-mustehcen-bulundu adlı dosyayı incelemenizi öneririz.

ASSITEJ Türkiye Merkezi olarak, temelde yetişkin iradesinin çocuk iradesinin önüne geçtiği bu tavrın sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Çocukların ahlakı değerlerini bozduğu iddiası bize göre kendi etik anlayışını çocuğu bahane ederek gündeme getiren yetişkin merkezli ve tahakküme dayalı bir anlayıştır. 20 yıldan beri yayınlanan ve içinde ASSITEJ Türkiye Merkezi’nin saygın üyelerinin de olduğu Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi, son kertede akademik alana ve yetişkin tiyatroculara yönelik saygın bir dergidir. Derginin içeriği çocuklar için tasarlanmamıştır. Çocuklar için hazırlanmayan bir dergiyi, “çocukların ahlakını bozuyor” diye zan altında bırakmak bizce sorunlu bir tavırdır. Bu yüzden de, çocuğu bahane ederek velilerin kendi inanç ve doğrularını bir yaptırıma dönüştürmesi bizce kabul edilemezdir.
Ayrıca “müstehcenlik” iddiasına uğrayan akademik makale, Antik Yunan tiyatrosunun saygın yazarlarından Aristophanes’in dünyaca ünlü oyunu Kadınlar Savaşı (Lysistrata) oyunuyla ilgilidir. Oyunun temaları arasında insanın bedeni, kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik bulunmaktadır. Bu evrensel değerleri anlatan bir makale, bağlamından koparılarak okunamaz. Ayrıca çocukları tabularla büyütmek ve yaşamın evrensel gerçeklerinden uzaklaştırmak da pedagojik anlamda tartışılabilecek bir durumdur. Tüm bunlar dikkate alındığında, Mimesis Dergisine yapılan yaptırım kabul edilemezdir.

Son dönemde tiyatro dünyasının müstehcenlik iddiaları nedeniyle tahakküm altına alınmak istenmesi, tek seçenek olarak muhafazakâr bir sanat anlayışının egemen kılınmaya çalışılması, tiyatrocularla ilgili alınan yaptırım kararlarının demokratik bir şekilde tartışılmadan bir dayatmaya dönüştürülmesi ülkemizdeki sanat ve tiyatro alanı için olumsuz sonuçlara gebedir. ASSITEJ Türkiye Merkezi olarak, özerk ve özgür bir sanat ortamının oluşması ve bunun önündeki engellerin kaldırılması en büyük temennimizdir.
Saygılarımızla
Assitej Türkiye Merkezi
Assitej Türkiye Merkezi Yönetim Kurulu

"Tiyatro Eğitimciliği Sorumluluk ve Vicdan İster!"

Assitej Türkiye Merkezi, birliğin ana ilkelerinden birisi olarak çocukların ve gençlerin nitelikli ve kaliteli bir şekilde tiyatro sanatından yararlanması gerektiğini savunur. Bir çocuğun ya da gencin tiyatro sanatıyla tanışması hem seyirci olarak hem de üretici olarak gerçekleşebilir. Çocuklara ya da gençlere yönelik tiyatro eğitimi bu açıdan sorumluluk ve özenle yapılmalıdır. Bunun için de en önemli konulardan birisi tiyatro eğitimcisinin etik yaklaşımıdır. Çocuklara yönelik tiyatro eğitiminde çalıştırıcı-eğitmenler tarafından kaynaklanan arazlar, sanatın toplumsal gelişimini zedeler. Bu yüzden de, tiyatro eğitimcilerinin istismara dayalı davranışları şiddetle kınanmalı ve bu istismarı yapan kişilerin eğitimcilik yapması engellenmelidir.

Assitej Türkiye Merkezi, tüm duyarlı kişi, kurum ve kuruluşlar gibi, çocuklara yönelik sanat eğitimindeki tüm etik yaklaşım ihlallerinin ve çocuk mağduriyetinin karşısındadır. Kamuoyunda bazı tiyatro eğitimcileri hakkında gündeme gelen iddiaların yetkili makamlar tarafından ivedilikle sonuçlandırılması, hem tarafların mağdur edilmemesi hem de toplumda tiyatro sanatına yönelik oluşabilecek olumsuz algının önlenebilmesi açısından elzemdir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder