4 Haziran 2013 Salı

Kamuoyu Açıklaması

Son günlerde Taksim Gezi Parkı konusunda tüm yurda yayılan eylemlilik süreci, vatandaşların karar alma süreçlerine dair önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bir kentin geleceğine dair karar vermek, yöneticiler ve halk arasında teatral bir dramatik gerilimi içinde barındırır. Halkın taleplerinin dikkate alınmaması, demokratik tepkilerin hor görülmesi, çözümlenemeyen sosyal krizleri doğurur. Krizlerin kalıcı çatışmaya dönüşmemesi için, iktidar sahiplerinin demokratik bir şekilde davranması elzemdir.

Bizler, çocuk ve gençlik tiyatrosu üreticileri olarak, oyun ve yaşam alanlarının kısıtlanmasını bir hak ihlali olarak görüyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesi 31. Madde şunu söylemektedir:

Madde 31:
1. Taraf Devletler, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.
2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkına saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanıdeğerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler.”

Kentlerin gökdelenleri, iş merkezleri, kamu binaları olmakla birlikte parkları, oyun bahçeleri, tiyatro sahneleri, bisiklet binme alanları, lunaparkları vs. de olması gerektiğini düşünüyoruz. Yöneticilerin en önemli görevlerinden birisi, evrensel bir çocuk hakkı olan oyun oynanması için gerekli alanları inşa etmektir.
 
Assitej Türkiye Merkezi olarak ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte, gelecek nesillere ve çocuklara daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için sorumlu tüm yöneticileri demokrasinin gereklerini yerine getirmeye ve barışçıl talepleri karşılamaya davet ediyoruz.
 
Saygılarımızla,
ASSITEJ Türkiye Merkezi

2 Haziran 2013 Pazar

Assitej Türkiye Merkezi Çalışma Gündemi

2013-2015 yılları arasında hizmet verecek ASSITEJ Türkiye Merkezi yönetim kurulu üyeleri içinde olduğumuz şu günlerde; 18.Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu festival hazırlıkları, Samsun'da sonbahar döneminde düzenlenmesi planlanan atölye çalışmaları, merkezin faaliyetleri konusunda düzenlemeye dönük çalışmalar, Assitej üyelerinin AB projelerine katılımı konusunda destek ve danışmanlık verilmesi, çocuk ve gençlik tiyatrosu çalıştayının yazılı dökümanlarının hazırlanması vs. konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu18 Mart 2013 tarihinde yapılan genel kurul seçiminin ardından 2013-2015 yılları arasında hizmet verecek ASSITEJ Türkiye Merkezi yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımı şu şekilde belirlenmiştir:

18. Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Başvuları Sona Erdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, ASSITEJ Türkiye Merkezi’nin sanatsal desteği ile organize edilen 18. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 21-26 Ekim 2013 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecektir. Başvuru süreci sona ermiş, değerlendirme süreci devam etmektedir.

Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Çalıştayı ve 12.Assitej Genel Kurulu

Assitej Türkiye Merkezi’nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mart 2013 günü saat 14.00’de Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Cebeci Yerleşkesinde, Hasan Ali Yücel Konferans salonunda yapıldı.. Aynı zamanda Assitej Türkiye Merkezi, Ankara Üniversitesi İşbirliğiyle Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Çalıştayı/ Çocuk Tiyatroları Buluşmasında Beşinci Adım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikler hakkındaki raporları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Uluslararası Festivaller-Gözlemci RaporlarıAssitej Türkiye Merkezi üyelerinin Avrupa'da katıldığı uluslararası festivaller hakkındaki gözlem raporlarını aşağıda okuyabilirsiniz.

20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü Etkinlikleri

20 Mart  Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Günü, ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) tarafından 2001 yılından beri kutlanan ve tüm dünyada çocuk ve gençlik tiyatrosunun önemine dikkat çekmek için etkinlikler organize edilen bir gündür. 

ASSITEJ Türkiye Merkezi kurumsal web sayfasından bu yıla ait ulusal ve uluslararası mesajları yayınlamıştır. Ayrıca Assitej International tarafından hazırlanan videoyu izlemenizi öneriyoruz: http://www.youtube.com/watch?v=_LYD3sqGQeI&feature=youtu.be

Bursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali RaporlarıBursa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali hakkında Assitej Türkiye Merkezi üyelerinin hazırladığı raporları aşağıdan okuyabilirsiniz.

2.Ulusal Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Ödül Töreni

İlk kez geçtiğimiz yıl ASSITEJ Türkiye Merkezi ve Sahne Dergisi işbirliği ile verilen “Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Ödülleri”nin bu yılki sahipleri 12 Haziran 2012 Salı günü yapılan Jüri toplantısı sonucunda belirlenmişti. Hayati Asılyazıcı, Prof. Dr. Hülya Nutku, Doç. Dr. Tülin Sağlam, Dr. Nihal Kuyumcu, M. Nurkut İlhan, T. Murat Demirbaş ve Dr. Servet Aybar'dan oluşan jüri üyeleri toplam 28 oyunu inceleyerek 12 dalda ödül verdi. Jüri üyeleri, bu yıl ilk kez “Onur Ödülü”nü kategoriler arasına ekleyerek çocuk tiyatrosu alanında bilimsel araştırma ve yayınlarıyla bu alanın gelişimine önemli katkılar sunan Prof. Dr. Sevinç Sokullu’ya “Jüri Onur Ödülü” verdi.

Assitej Kamuoyu AçıklamalarıAssitej Türkiye Merkezi yönetim kurulu kararıyla tiyatro dünyasındaki gelişmelere ve kendisini ilgilendiren konulara dair açıklamalarda bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki açıklamaları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Üyelik ve Assitej Üyeleri


Assitej Türkiye Merkezi'ne üyeliği, Asil Üyelik, Şeref Üyeliği, Fahri Üyelik olarak üç kategoriye ayrılır.

a) Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 18 yaşını bitirmiş, çocuk ve gençlik tiyatrolarıyla ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler üye olabilir.
b) Üye olmak isteyenler Yönetim Kurulu araştırması sonucu, Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe alınır.
c) Üye aidatı yıllık 60 TL'dir. Bu miktar Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir.
d) Türk vatandaşı olmayanların birliğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka,
Türkiye'de ikamet etmek hakkına sahip olması şarttır.
e) Fahri Üyelik için ikamet şartı aranmaz.
f) Yönetim Kurulu üyelik müracaatlarına 1 ay içinde red veya kabul cevabını vermek zorundadır.
g) Birlik tüzüğüne aykırı hareket edenlerin üyeliklerine Yönetim Kurulu'nca son verilir.
h) Her üyenin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
ı) Üye seçiminde oyun yazarları, yönetmenler, sanatçılar, pedagog ve psikologlar ve tiyatro adamlarının temsil edilmesine özen gösterilir.

Üyelik başvurusu için assitejturkiye@gmail.com adresinden merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
Assitej Türkiye Merkezi kurumsal ve bireysel üyeleri şu şekildedir.

Geçmiş Yıllara Ait Yönetim Kurulu Faaliyet RaporlarıAssitej Türkiye Merkezi Geçmiş Yıllara Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarını aşağıdan okuyabilirsiniz. 2005 yılından beri yapılan tüm çalışmalar hakkında detaylı faaliyet raporları belgelendirilmiştir.

Assitej Türkiye Merkezi Tüzüğü

'Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi'' dir. Birliğin merkezi Ankara'dadır. Faaliyet alanı Türkiye ve uluslararasıdır. Şubesi yoktur.

Assitej Türkiye Merkezi Hakkında


ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği), insanlık için evrensel bir anlatım biçimi olan tiyatro sanatının, bütün dünyada barışa hizmet etmek için halk kitleleri arasında etkili bağlar kurulabileceği düşüncesinden hareketle, ayrıca gençlik ve çocuk eğitimindeki rolü gözönünde tutularak uluslararası bir örgüt olarak 1965 yılında kurulmuştur. Birliğe 70 dolayında ülke üyedir. 1965 yılında Paris'te kurulan Assitej'in arşivi 1992 yılında Almanya'daki Frankfurt Çocuk ve Gençlik Merkezi"ne taşınarak koruma altına alındı. Assitej Uluslararası Arşivi'ni dünyanın her yerindeki merkezler hakkında bilgi içeren dosyalar oluşturmaktadır. Assitej Genel Kongre ve Yönetim Kurulu toplantısı üç yılda bir çocuk ve gençler için yapılan bir dünya tiyatro festivali ile birlikte, uygun bir merkezde yapılmaktadır. Tiyatro aracılığıyla çocukların ve gençlerin yaşamlarını zenginleştiren profesyonel tiyatroları ve tiyatro organizasyonlarını birleştirmek, çocuk ve gençlik tiyatrosunda ortak bir sanatsal standart oluşturmak amaçları arasındadır. Assitej Genel Merkezi kongre ve festivallerde dünyanın çeşitli ülkelerindeki Assitej Merkezleri üyelerini biraraya getirerek kültürel ve düşünsel değişime katkıda bulunmanın yanısıra; çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında düzenlenen festivallere destek sağlar, festivallerin profesyonel çocuk ve gençlik tiyatrolarına duyurulmasına yardımcı olur.

İletişim
Adres/Address
:
Söğütözü Caddesi TOBB Üniversitesi TEPAV binası
No: 43 Z-18 Söğütözü- ANKARA/ Türkiye
Posta Kodu/Post Code
:

(ASSITEJ TÜRKİYE MERKEZİ
P.K 3/06442/YENİŞEHİR-ANKARA
Assitej Türkiye Merkezi'ne kargo ya da posta yoluyla gönderi
yapmak için lütfen bu posta kodunu kullanınız/
Please send your any materials by cargo with this postcode)
E-Posta/E-Mail
: